• Pirtis yra pastate, kartu su pokylių sale, todėl labai patogu rengiant susitikimus, nusileisti į pirtį.
  Pirties nuoma

  Pirtis yra pastate, kartu su pokylių sale, todėl labai patogu rengiant susitikimus, nusileisti į pirtį.

 • Poilsiavietėje yra 7 mediniai nameliai. Taip pat įrengta 12 triviečių ir 12 penkiaviečių kambarių su patogumais.
  Apgyvendinimo paslaugos

  Poilsiavietėje yra 7 mediniai nameliai. Taip pat įrengta 12 triviečių ir 12 penkiaviečių kambarių su patogumais.

 • Organizuojame maitinimo paslaugas pobūviams, vestuvėms, įmonių renginiams bei ilgalaikį maitinimą stovyklų metu.
  Maitinimo paslaugos

  Organizuojame maitinimo paslaugas pobūviams, vestuvėms, įmonių renginiams bei ilgalaikį maitinimą stovyklų metu.

 • Vestuvėms ir pobūviams švęsti yra pritaikytos trys salės, kuriose laisvai gali jaustis atitinkamai iki 50, iki 60 ir iki 100 žmonių.
  Salių nuoma

  Vestuvėms ir pobūviams švęsti yra pritaikytos trys salės, kuriose laisvai gali jaustis atitinkamai iki 50, iki 60 ir iki 100 žmonių.

 • Teikiame kompleksines renginių ir švenčių aptarnavimo paslaugas, įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, įvairias pramogas.
  Kompleksinės paslaugos

  Teikiame kompleksines renginių ir švenčių aptarnavimo paslaugas, įskaitant apgyvendinimą, maitinimą, įvairias pramogas.

Room Reservation

BOOK NOW

Taisyklės

POILSIAVIETĖS „BIRŠTONO NEMUNO VINGIS“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I. ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS 

1. Klientų atvykimo laikas nuo 08:00 val., išvykimo – 12:00 val. Dėl kliento kaltės kiekviena uždelsta valanda – 10 Eur (PVM įskaičiuotas).
2. Atvykus į Poilsiavietę sumokama visa nuomos kaina. Klientui neišbuvus viso nuomos laiko, mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas.
3. Poilsiavietės klientas įsipareigoja susipažinti su priešgaisrinės apsaugos, aplinkosaugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis bei supažindinti su juo kartu atvykusius svečius.
4. Indus, įrankius ir įrangą, kurie buvo priskirti naudojimui, palikti tvarkingus ir švarius.
5. Nešiukšlinti poilsiavietės teritorijoje ir aplink ją.
6. Atvykusius su augintiniais, laikytis Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. AV252 patvirtintų taisyklių.
7. Prieš išvykstant iš Poilsiavietės, dalyvauti perduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes Paslaugų teikėjui.
8. Poilsiavietės teritorija užrakinama 23:00 val.

 II. NAUDOJIMASIS PIRTIMI

 9. Atsakomybę už tinkamą naudojimąsi pirtimi (tinkamas karščio parinkimas, buvimo trukmė ir pan.) prisiima Klientas.
10. Paslaugų teikėjas neatsako už Klientams įvykusius nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, sugadintus ir pamestus daiktus.

 III. NAUDOJIMASIS ĮRANGA IR INVENTORIUMI

11. Klientas privalo:
11.1. palaikyti tvarką savo reikmėms naudojamose patalpose, išplauti įrankius bei įrangą ir sudėti į tam skirtas vietas;
11.2. įrankius bei įrangą naudoti tik pagal paskirtį;
11.3. tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, viryklės, bei garso ir vaizdo įrangos;
11.4. sporto ir laisvalaikio praleidimo inventorių saugoti ir naudoti pagal paskirtį, jais pasinaudojus grąžinti iki 22.00. val., išdavusiam asmeniui.

 IV. TRIUKŠMO VALDYMAS, VIEŠOSIOS RIMTIES TRIKDYMAS

12. Klientas atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įstatymų nustatyta tvarka.

V. KLIENTO IR JO SVEČIŲ ATSAKOMYBĖ

13. Kliento ir jo svečių atsakomybė:
13.1. elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų svečių sveikatai ir gyvybei;
13.2. klientas ir jo svečiai, atsivežę savo maistą, patys atsako už jo kokybę, šviežumą ir saugumą sveikatai;
13.3. klientas ir jo svečiai visiškai atsako už sugadintą ar sunaikintą Poilsiavietėje esantį kilnojamą ir nekilnojamą turtą (už padarytą žalą klientas ir jo svečiai atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka);
13.4. jei nuostoliai Poilsiavietėje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai, globėjai arba asmenys atsakingi už juos;
13.5. Klientui, jo svečiams ar jo vaikams susižalojus patiems dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų, ar sužalojus savo turtą dėl savo neatsargumo, patiems pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrinės apsaugos, aplinkosaugos ir vidaus tvarkos taisykles, Paslaugų teikėjas už tai neatsako;
13.6. už Poilsiavietėje sukeltą triukšmą po 22:00 val. atsako klientas ir jo svečiai;
13.7. už Poilsiavietėje esančių svečių supažindinimą su šiomis taisyklėmis atsakingas Poilsiavietės paslaugas užsakantis asmuo (svečių grupės atsakingas asmuo – pagrindinis užsakovas);
13.8. už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti Poilsiavietės namuose, pirtyje, kieme, baseine, vaikų žaidimo aikštelėje, sporto aikštelėje, maudantis tvenkinyje ar Nemune, važinėjant su dviračiais, plaukiojant su baidarėmis ir kitose vietose yra atsakingas pats Klientas ir jo svečiai;
13.9. už nelaimingus atsitikimus ir pasekmes, įvykusias dėl alkoholinių gėrimų ar psichotropinių medžiagų vartojimo, atsako pats klientas ir jo svečiai;
13.10. tėvai, nepilnamečių vaikų globėjai ar asmenys atsakingi už juos, privalo užtikrinti vaikų saugumą: prižiūrėti mažuosius žaidžiančius žaidimų aikštelėje, mėtant ar spardant kamuolį bei užsiimant kita veikla.
14. Klientas visiškai atlygina visus nuostolius, kuriuos patiria Paslaugų teikėjas dėl Poilsiavietės pastatų, patalpų, daiktų, sanitarinių bei inžinerinių įrenginių, prietaisų ir kitų objektų pablogėjimo, kurį sukėlė Klientas, jo svečiai arba jo užsakytų kitų paslaugų teikėjai.
15. Gavęs Paslaugų teikėjo sutikimą, atitinkamų paslaugų teikimą organizuoja ar užsako pats Klientas – už kitus paslaugų teikėjus bei save atsako jis pats ir privalo atlyginti visus nuostolius, kurie atsirado dėl šių jo užsakytų paslaugų teikimo.

 VI. PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

16.Paslaugų teikėjo atsakomybė:
16.1. už teikiamų paslaugų kokybę atsako Paslaugų teikėjas ar jo įgaliotas asmuo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 VII. POILSIAVIETĖJE DRAUDŽIAMA

17. Poilsiavietėje draudžiama:
17.1. rūkyti patalpose (tam yra skirtos vietos rūkymui);
17.2. šiukšlinti Poilsiavietės teritorijoje: mėtyti tarą ar maisto atliekas;
17.3. gadinti Poilsiavietės turtą;
17.4. vartoti psichotropines medžiagas;
17.5. leisti maudytis vieniems vaikams ir nepilnamečiams;
17.6. trikdyti aplinkinių ramybę;
17.7. be Paslaugų teikėjo leidimo nešti ar perkelti Poilsiavietės inventorių į kitas vietas;
17.8. be Paslaugų teikėjo leidimo kūrenti Patalpose esančius židinius.

 VIII. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ ATMINTINĖ

18. Klientas ir jo svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:
18.1. Draudžiama:
18.1.1. rūkyti visose patalpose;
18.1.2. mėtyti cigaretes ir nuorūkas į ne tam skirtas talpas;
18.1.3. kurti bet kokio pobūdžio ugnį ne tam skirtose vietose;
18.1.4. leisti vaikams kūrenti laužą ar kitaip žaisti su ugnimi;
18.1.5. palikti ugnį be priežiūros, pasitraukiant nuo laužo jo neužgesinus;
18.1.6. sėdėti ir/ar laipioti ant balkonų tvorelių.
18.2. Nesinešti į kambarį ir jame nelaikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą.
18.3. Įsiminti vietas, pro kurias galima išeiti.
18.4. Įsiminti gesintuvų laikymo vietas.
18.5. Kilus gaisrui namelyje:
18.5.1. nedelsiant pranešti apie jį ugniagesiams numeriu 112;
18.5.2. jeigu degimo židinio negalite nuslopinti savo jėgomis, išeikite iš kambario ir uždarykite duris, jų nerakindami;
18.5.3. būtinai pranešti apie gaisrą Paslaugų teikėjui telefonu 8-687 98797;
18.5.4. pasitraukite iš pavojingos zonos ir veikite pagal Paslaugų teikėjo arba ugniagesių nurodymus.

 IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė klientas ir /ar kartu atvykę nepilnamečiai asmenys ir/ar jo svečiai, atsako Poilsiavietėje užsiregistravęs klientas.
20. Paslaugų teikėjas turi teisę iškeldinti iš kambario ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia vidaus tvarkos ir elgesio taisykles. Taip pat reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.
21. Bet kokie ginčai, kilę tarp Paslaugų teikėjo ir kliento ar jo svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
22. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti šias taisykles bei nuostatus.